KORPORATSIOONIST TEENUSED SEADMED PÕHIPROJEKTID TELLIJAD JA PARTNERID UUDISED KONTAKT


- korporatsioonist

- korporatsiooni GT Presidendi tervitussõna

find out more      The new booklet of GT Corporation
- the new booklet of Corporation
(PDF-file, ~10 Mb)
Korporatsioon GT – rahvusvaheline organisatsioon, mille divisjonid tegelevad vesiehituse alal erinevates Euroopa riikides.

Korporatsioon asutati 1990. aastal, selle koosseisu kuuluvad ettevõtted tegelevad mere hüdrotehniliste rajatiste uuringute, projekteerimise, ehitamise, rekonstrueerimise ja remondiga. Kõikide ettevõtete töö põhineb ühistel tegevuse printsiipidel ja ühistehnikapoliitikal.

Korporatsiooni tegevuse põhiprintsiipideks on:
      norm- ja seadusaktide range järgimine;
      lepingute tähtaegade range kinnipidamine;
      Tellija nõudmiste maksimaalne rahuldamine;
      tööde kõrge kvaliteedi tagamine;
      ehitustööde keskkonnaohutuse tagamine.
Kõik pakutavad teenused on reglementeeritud vastavate litsentsidega. Tehnoloogiad ja eriseadmed põhinevad oma teadus-tootmistöödel, need on intellektuaalseks omandiks ning on kaitstud patentidega. Kasutatavad materjalid valitakse hoolikalt ning teimitakse, neil on rahvusvahelised ohutussertifikaadid. Kasutatavad kaasaegsed mehhanismid ja seadmed on valmistatud maailma juhtivate tootjate poolt.

Korporatsioonis töötavad erinevates maailma regioonides ja sadamates mitmeaastaste töökogemustega kõrge kvalifikatsiooniga insenerid, ning teadlaskraatidega ja –tiitlitega tõendatud teadmistega ja kogemustega asjatundjad. Korporatsioonis on üle 400 töötajat.

Ettevõttes rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on hetkel sertifitseerimisel ISO 9001 järgi.
ISO9001 SERTIFITSEERITUD    

Oma tegevuse kestel Korporatsioon on projekteerinud, ehitanud ja remontinud kümneid hüdrotehnilisi ja meresõidurajatisi Lääne-, Valge-, Musta-, Aasovi- ja Vahemere erinevates regioonides.

GT koosseisu kuuluvate firmade loetelu PIANC Member