PAR KORPORĀCIJU PAKALPOJUMI IEKĀRTAS GALVENIE PROJKETI PASŪTĪTĀJI UN PARTNERI JAUNUMI KONTAKTS


- par korporāciju

- Korporācijas GT prezidenta uzruna

find out more      The new booklet of GT Corporation
- the new booklet of Corporation
(PDF-file, ~10 Mb)
Korporācija GT – tā ir starptautiska organizācija, kuras apakšnodaļas strādā hidrotehniskās būvniecības jomā dažādās Eiropas valstīs.

Korporācijas sākums likts 1990. gadā, kopš tā laika firmas, kuras ietilpst Korporācijas sastāvā, nodarbojas ar jūras hidrotehnisko būvju apsekošanu, projektēšanu, celtniecību, rekonstrukciju un remontu. Visu uzņēmumu darbs balstās un darbības kopējiem principiem un vienotu tehnisku politiku.

Galvenie Korporācijas darbības principi ir sekojoši:
      stingra normatīvo un likumdošanas aktu ievērošana;
      līguma termiņu precīza ievērošana;
      Pasūtītāja prasību maksimāla izpilde;
      izpildīto darbu augstas kvalitātes nodrošināšana;
      celtniecības darbu ekoloģiskās drošības ievērošana.
Visi piedāvāto pakalpojumu veidi ir reglamentēti ar attiecīgām licencēm. Tehnoloģijas un speciālas iekārtas balstās uz pašu zinātniskās ražošanas izstrādēm, tās ir intelektuālais īpašums un aizsargātas ar patentiem. Pielietojamie materiāli ir rūpīgi atlasīti un izmēģināti, tiem ir starptautiskie drošības sertifikāti. Tiek pielietota vadošo pasaules ražotāju savlaicīga efektīva tehnika un iekārtas.

Korporācijā strādā augsti kvalificēti inženieri, kuriem ir daudzu gadu darba pieredze dažādos pasaules reģionos un ostās, kā arī speciālisti, kuru zināšanas un iemaņas ir apstiprinātas ar zinātniskajiem grādiem.

Kompānijas personālā strādā vairāk kā 400 darbinieku.

Kompānijā darbojas kvalitātes menedžmenta sistēma, kura pašlaik tiek sertificēta pēc ISO 9000 sistēmas.

Laikā, kamēr pastāv Korporācija, bija projektēti, uzbūvēti un izremontēti desmitiem hidrotehnisku un navigācijas būvju dažādos Baltijas jūras, Baltās jūras, Melnās jūras, Azovas jūras un Vidusjūras reģionos.

Firmu saraksts, kuras ietilpst Korporācijas GT sastāvā PIANC Member