APIE KORPORACIJĄ PASLAUGOS ĮRENGIMAI PAGRINDINIAI PROJEKTAI UŽSAKOVAI IR PARTNERIAI NAUJIENOS KONTAKTAS


- apie korporacija

- korporacijos GT Prezidento pasveikinimo žodis

find out more      naujas Korporacijos bukletas
- naujas Korporacijos bukletas
(PDF-formatas, ~10 Ģį)
Korporacija GT – tai tarptautinė organizacija, kurios padaliniai dirba hidrotechninės statybos srityje įvairiose Europos šalyse.

Korporacijos įkurta 1990 metais, nuo to laiko jos sudėtyje esančios firmos užsiima jūrinių hidrotechninių statinių tyrimais, projektavimu, statyba, rekonstrukcija ir remontu. Visų įmonių darbas remiasi bendrais veiklos principais ir vieninga technine politika.

Pagrindiniai Korporacijos veiklos principai yra:
      griežtas norminių ir teisinių aktų laikymasis;
      griežtas sutartinių terminių vykdymas;
      maksimalus Užsakovo reikalavimų tenkinimas;
      aukštos darbų atlikimo kokybės užtikrinimas;
      ekologinės statybos darbų saugos užtikrinimas.
Visas siūlomų paslaugų rūšis reglamentuoja atitinkamos licenzijos. Technologijos ir specialieji įrengimai grindžiami pačios Korporacijos moksliniais gamybiniais tyrimais, yra intelektualinė nuosavybė ir saugomi patentų. Taikomos medžiagos yra kruopščiai parinktos ir išbandytos, turi tarptautinius saugumo sertifikatus. Naudojama šiuolaikinė efektyvi technika ir pažangių pasaulinių gamintojų įranga.

Korporacijoje dirba aukštos kvalifikacijos inžinieriai, turintys ilgametę darbo įvairiuose pasaulio regionuose ir uostuose patirtį, bei specialistai, kurių žinias ir įgūdžius patvirtina moksliniai laipsniai ir vardai. Kompanijos personalą sudaro virš 400 darbuotojų.

Kompanijoje veikia kokybės valdymo sistema, kuri šiuo metu pritaikoma ISO 9000 sertifikavimo reikalavimams.

Per Korporacijos veiklos metus suprojektuota, pastatyta ir suremontuota dešimtys hidrotechninių ir navigacijos pastatų įvairiuose Baltijos, Baltosios, Juodosios, Azovo ir Viduržemio jūrų regionuose.

Firmų, įeinančių į Korporacijos GT sudėtį, sąrašas PIANC Member