despre Corporaţie Servicii Echipamente şi utilaje Proiectele principale Beneficiari şi parteneri Noutăţi Contacte


- despre corporaţie

- cuvânt introductiv al Preşedintelui Corporaţiei GT

find out more      The new booklet of GT Corporation
- the new booklet of Corporation
(PDF-file, ~10 Mb)
Corporaţia GT - este o organizaţie internaţională, reprezentaţiile şi filialele căreia activează în domeniul construcţiilor hidrotehnice în diverse tări ale Europei.

Corporaţia GT a fost fondată în anul 1990 şi din acest an filialele componente execută toată gama de inspecţii, proiectări, construcţii, reconstrucţii şi reparări ale edificiilor hidrotehnice maritime portuare. In cadrul Corporaţiei activitatea tuturor filialelor este bazată pe o politica tehnică unică şi principii generale de activitate.

Principiile de baza ale activităţii Corporaţiei GT sunt:
      stricta respectare a prevederilor normative şi actelor legislative;
      stricta respectare a prevederilir şi termenilor contractuale;
      satisfacerea maximală a cerintelor Beneficiarului;
      executarea calitativă a lucrărilor contractate;
      respectarea securităţii ecologice pe parcursul executării lucrărilor.
Toate tipurile de servicii prestate de către Corporaţia GT sunt reglamentate prin licente, certificate, autorizaţii şi brevete respective. Tehnologiile şi echipamentul special utilizat la executarea lucrătrilor, sunt unicale şi sunt bazate pe proprii elaborari tehnico-ştiinţifice, care reprezintă proprietatea intelectuală ale Corporaţiei GT şi sunt protejate prin brevete de invenţii. Materialele de construcţie utilizate in lurcări, sunt minuţios selectate şi respectiv testate, ele in mod obligatoriu dispun de diverse certificate internationale, inclusiv de calitate şi securitate. In lucrarile de construcţie sunt utilizate utilaje şi echipamente de performanţă de la producători bine cunoscuţi.

In Corporaţie activează ingineri de inaltă calificare, cu stagiu indelungat de activitate in diverse regiuni şi porturi ale lumii, cât şi specialişti apreciaţi in domeniul hidrotehnic, cunoştinţele cărora sunt confirmate prin numeroase grade ştiinţifice şi vastă experienţă practica. In present personalul Corporaţiei GT alcătuieşte c/c 400 de colaboratori.

In Corporaţie este introdus sistemul de management al calităţii şi in preyent in plin progres este certificarea conform standadului ISO 9000.

Din timpul infiintarii sale, Corporaţia GT a proiectat, construit şi reparat zeci de construcţii hidrotehnice şi de navigaţie in diverse zone ale Mării Baltice, Mării Albe, Mării Negre, Mării Azov şi Mării Mediterane.

Lista firmelor-filiale ale Corporaţiei GT PIANC Member