O KORPORACJI USŁUGI SPRZĘT PROJEKTY KLIENCI I PARTNERZY NOWOŚCI KONTAKT


- informacja o Korporacji

- słowo powitalne prezydenta Korporacji

find out more      The new booklet of GT Corporation
- Nowy folder Korporacji
(plik PDF, ~10 Mb)
Korporacja GT jest organizacją międzynarodową, której oddziały funkcjonują w branży budownictwa hydrotechnicznego w krajach europejskich.

Korporacja została utworzona w 1990 roku. Wchodzące w jej skład przedsiębiorstwa od tamtej pory zajmują się badaniami, projektowaniem, budową i remontem morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Praca wszystkich oddziałów bazuje na wspólnych zasadach działalności oraz jednolitej polityce technicznej.

Głównymi zasadami działalności Korporacji są:
      ścisłe przestrzeganie aktów prawnych i norm;
      dokładne przestrzeganie terminów umownych;
      maksymalne zaspokojenie wymagań Zamawiającego;
      zapewnienie wysokiej jakości prac;
      zapewnienie bezpieczeństwa środowiskowego prac budowlanych.
Wszystkie rodzaje oferowanych usług posiadają odpowiednie licencje. Technologie i specjalistyczny sprzęt są oparte o własne opracowania naukowo-produkcyjne, i jako własność intelektualna są chronione przez patenty. Stosowane materiały są szczegółowo dobrane, przetestowane i posiadają międzynarodowe atesty bezpieczeństwa. Do prac jest wykorzystywane nowoczesne i wydajne wyposażenie i sprzęt światowych producentów.

Korporacja zatrudnia inżynierów o wysokich kwalifikacjach, mających wieloletnie doświadczenie pracy w różnych rejonach i portach świata, oraz specjalistów, których wiedza i umiejętności są potwierdzone stopniami naukowymi. Korporacyjna załoga liczy ponad 400 pracowników.

W Korporacji funkcjonuje system zarządzania jakością, część oddziałów (w tym polski) posiadają certyfikaty ISO 9001, w pozostałych rozpoczęto proces certyfikacji.
ISO 9001certyfikaty ISO 9001

W okresie swojego istnienia przez Korporację zaprojektowano, wybudowano i naprawiono dziesiątki budowli hydrotechnicznych i nawigacyjnych w różnych rejonach Bałtyku, Białego, Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego mórz.

Skład Korporacji GT PIANC Member